Fundacja Rozwoju Obywatelskiego zaprasza wszystkich chętnych do współpracy przy realizacji projektów. 

 

Prosimy wysyłać CV i list motywacyjny na adres: biuro@fro.wroclaw.pl 

 

Nowa oferta pracy

FRO poszukuje koordynatorów projektu. Osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów EFS prosimy o kontakt pod adresem: biuro@fro.wroclaw.pl