Projekty

"Czas na zmiany". Kompleksowy pogram aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców regionu wałbrzyskiego w wieku 15-24 lata.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych 

 

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego, Firma MKJ Sp. z o.o. i Fundacja Jesus Christ Security zapraszają młodych mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, kłodzkiego i złotoryjskiego (w wieku 15 - 24 lata) do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PO WER 2014-2020 pt.

CZAS NA ZMIANY
Kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej osób w wieku 15-24 lata.

Celem projektu "Czas na zmiany" jest wzrost aktywności społeczno- zawodowej i edukacyjnej 130 młodych osób (w tym 65 kobiet) w wieku 15-24 lata z grupy tzw. młodzieży NEET -niezatrudnionej i nieuczestniczącej w kształceniu lub szkoleniu.

Projekt skierowany jest wyłacznie do osób biernych zawodowo (co najmniej 110 osób) i bezrobotnych (20 osób), w tym minimum 10 osób długotrwale bezrobotnych (z włączeniem długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu wałbrzyskiego, górowskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego lub/ i kłodzkiego.

Minimum 15% Uczestników Projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne, 40% osoby pochodzące z terenów wiejskich, 30% osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada objęcie zagrożonej wykluczeniem społecznym młodzieży 33 miesięcznym kompleksowym programem aktywizacji społeczno- zawodowej w okresie od 1.01.2016 roku do 30.09.2018 roku.

W projekcie założono instrumenty wsparcia spośród których zindywidualizowana ścieżka pomocy dla każdego uczestnika obejmie 3 obligatoryjne elementy i kolejne fakultatywne (wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielana jest pomoc), tj.:

Obligatoryjne: 

  • Identyfikacja potrzeb i badanie  predyspozycji zawodowych z Indywidualnym Planem Działania,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,

Fakultatywne:

  • Wsparcie coachingowo- motywacyjne,
  • Szkolenia/ kursy zawodowe z egzaminem zewnętrznym,
  • Staże zawodowe.

Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych oraz zwrot kosztów dojazdu związany z udziałem w poszczególnych formach wsparcia.

Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie uzyskanie przez minimum 50 % Uczestników Projektu (w tym 32 kobiety) zatrudnienia/ samozatrudnienia do 4 tygodni po zakończeniu udziału w zaplanowanej ścieżce pomocy.

Wartość projektu:  1 629 682,08 

Wartość dofinansowania: 1 548 197,97 zł 


Wkład Unii Europejskiej w projekt wynosi:  1 497 571,90
  zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt przeznaczony jest dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu wałbrzyskiego, lwóweckiego, kłodzkiego, złotoryjskiego i górowskiego.

Szkolenie w ramach projektu Czas na zmiany

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od dnia 4.02.2019 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. Pracownik biurowy z obsługą komputera (50 godzin) w Pacynie dla uczestników projektu Czas na zmiany, RPMA.09.01.00-14-9779/17

 

Miejsce realizacji:

  • Sala Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, Pacyna ,
  • OSP w Pacynie, ul. Parkowa 3

Prowadzący: Jacek Zabłocki

Liczba Uczestników- 9 UP

 

Harmonogram szkolenia

5 dni x 10 godz.

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

04.02.019

 

 

8.00-18.00

 

10 godz/ 9 UP

 

Jacek Zabłocki

 

Sala Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, Pacyna

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

05.02.2019

 

 

8.00-18.00

 

10 godz/ 9 UP

 

Jacek Zabłocki

 

Radom, ul. Biznesowa 5

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

06.02.2019

 

 

8.00-18.00

 

10 godz/ 9 UP

 

Jacek Zabłocki

 

Sala Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, Pacyna

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

07.02.2019

 

 

8.00-18.00

 

10 godz/ 9 UP

 

Jacek Zabłocki

Sala Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, Pacyna

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

08.02.2019

 

 

8.00-18.00

 

10 godz/ 9 UP

 

Jacek Zabłocki

Sala Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, Pacyna

 


Harmonogram wsparcia w ramach projektu Uwierz w swoje możliwości

Szanowni Państwo 

Rozpoczynamy zajęcia dla Uczestników Projektu "Uwierz w swoje możliwości". Pierwszą formą wsparcia jest Diagnoza potrzeb. POnizej umieszczony został szczegółówy harmonogram wsparcia, dla tych Uczestników, którzy zostali przyjęci do projektu. 

 

Wsparcie w wymiarze 3 godz/ 1 UP

Dzień

Godziny wsparcia

Imię i nazwisko UP

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce

12.09.2018

8.00-11.00

AB

Marlena Marchel

Mydlana 1. 51-502 Wrocław

11.00-14.00

AT

14.00-17.00

MF

 

Dzień

Godziny wsparcia

Imię i nazwisko UP

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce

13.09.2018

7.00-10.00

NM

Marlena Marchel

Mydlana 1. 51-502 Wrocław

10.00-13.00

MM

13.00-16.00

JK

 

Dzień

Godziny wsparcia

Imię i nazwisko UP

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce

14.09.2018

7.00-10.00

JC

Marlena Marchel

Mydlana 1. 51-502 Wrocław

10.00-13.00

KH

13.00-16.00

ZP

 

 

 

 

 

Dzień

Godziny wsparcia

Imię i nazwisko UP

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce

15.09.2018

7.00-10.00

BK

Marlena Marchel

Mydlana 1. 51-502 Wrocław

10.00-13.00

MD

13.00-16.00

AK

 

Dzień

Godziny wsparcia

Imię i nazwisko UP

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce

17.09.2018

7.00-10.00

IB

Marlena Marchel

Mydlana 1. 51-502 Wrocław

10.00-13.00

WA

13.00-16.00

DJ

 

 


Aktualizacja harmonogramu szkolenia zawodowego "Operator koparko- ładowarki

Uwaga Uczestnicy szkolenia Operator koparko- ładowarki, zmianie uległ harmonogram szkolenia. Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram wsparcia:

 

Harmonogram Szkolenia


Aktualizacja harmonogramu szkolenia zawodowego "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

Uwaga Uczestnicy szkolenia "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" zmianie uległ harmonogram szkolenia. Poniżej przedstawiamy aktalny harmonogram. 

 

Harmonogram wsparcia


Aktualizacja harmonogramu szkolenia zawodowego "Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

Uwaga Uczestnicy szkolenia zawodowego Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III zmianie uległ harmonogram szkolenia. Ponizej znajduje się aktualny harmonogram: 

 

Harmonogram szkolenia Ładowarki jednonaczyniowe kl. III


Harmonogram szkolenia Operator koparko- ładowarki i Operator koparki

Uczestników szkolenia Operator koparko- ładowarki i Operator koparki prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkolenia i stawianie się we wskazanych godzinach na szkoleniu. Przypominamy o konieczności poinformowania Biura projektu o nieobecności na zajęciach. 

 


Harmonogram szkolenia Operator ładowarki

Uczestników Szkolenia Operator Ładowarki przypominamy o rozpoczęciu zajęć. Zaczynamy dnia 21.07.2018 r. o godz. 8.00 w OSK MANEWR przy ul. Sołtysowickiej 27E. Prosimy o obecność na szkoleniu, a w przypadku nieobecności o kontakt z Biurem projektu. 

Poniżej znajduje się harmonogram szkolenia. 


Zaktualizowany harmonogram wsparcia w ramach projektu Czas na zmiany

Szanowi Państwo

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia dla Uczestników Projektu "CZas na zmiany". Prosimy wszystkich o terminowe stawianie się na wyznaczonych formach wsparcia, a w przypadku nieobecności o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu.  

 

Harmonogram wsparcia


Badanie predyspozycji w ramach projektu Czas na zmiany

Szanowni Państwo 

Ponizej umieszczamy harmnogram wsparcia dla nowozrekrutowanych Uczestników Projektu (10 UP) Czas na zmiany. Znakiem identyfikacyjnym sa państwa numery nadane podczas procesu rekrutacji. 

 

lp

Data

 

godzina

Uczestnik

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

7-07-2018

8.00-10.00

Nr 141

Marlena Marchel

ul. Broniewskiego 1

Wałbrzych

 

2

10.00-12.00

Nr 142

3

12.00-14.00

Nr 143

4

14.00-16.00

Nr 144

5

16.00-18.00

Nr 145

6

18.00-20.00

Nr 146

 

lp

Data

 

godzina

Uczestnik

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

8-07-2018

8.00-10.00

Nr 141

Marlena Marchel

ul. Mydlana 1

Wałbrzych

 

2

10.00-12.00

Nr 142

3

12.00-14.00

Nr 143

4

14.00-16.00

Nr 144

5

16.00-18.00

Nr 145

6

18.00-20.00

Nr 146

 

lp

Data

 

godzina

Uczestnik

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

14-07-2018

12.00-14.00

Nr 147

Marlena Marchel

ul. Broniewskiego 1

Wałbrzych

 

2

14.00-16.00

Nr 148

3

16.00-18.00

Na 149

 N

lp

Data

 

godzina

Wymiar czasu

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

15-07-2018

12.00-14.00

Nr 147

Marlena Marchel

ul. Broniewskiego 1

Wałbrzych

 

2

14.00-16.00

Nr 148

3

16.00-18.00

Nr 149

4

18.00-20.00

Nr 150

 


 


Badanie predyspozycji w ramach projektu Czas na zmiany

Szanowni Państwo 

Ponizej umieszczamy harmnogram wsparcia dla nowozrekrutowanych Uczestników Projektu (10 UP) Czas na zmiany. Znakiem identyfikacyjnym sa państwa numery nadane podczas procesu rekrutacji. 

 

lp

Data

 

godzina

Uczestnik

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

7-07-2018

8.00-10.00

Nr 141

Marlena Marchel

ul. Broniewskiego 1

Wałbrzych

 

2

10.00-12.00

Nr 142

3

12.00-14.00

Nr 143

4

14.00-16.00

Nr 144

5

16.00-18.00

Nr 145

6

18.00-20.00

Nr 146

 

lp

Data

 

godzina

Uczestnik

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

8-07-2018

8.00-10.00

Nr 141

Marlena Marchel

ul. Mydlana 1

Wałbrzych

 

2

10.00-12.00

Nr 142

3

12.00-14.00

Nr 143

4

14.00-16.00

Nr 144

5

16.00-18.00

Nr 145

6

18.00-20.00

Nr 146

 

lp

Data

 

godzina

Uczestnik

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

14-07-2018

12.00-14.00

Nr 147

Marlena Marchel

ul. Broniewskiego 1

Wałbrzych

 

2

14.00-16.00

Nr 148

3

16.00-18.00

Na 149

 N

lp

Data

 

godzina

Wymiar czasu

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

15-07-2018

12.00-14.00

Nr 147

Marlena Marchel

ul. Broniewskiego 1

Wałbrzych

 

2

14.00-16.00

Nr 148

3

16.00-18.00

Nr 149

4

18.00-20.00

Nr 150

 


 


Badanie predyspozycji Czas na zmiany

Szanowni Państwo 

Poniżej umieszczamy harmonogram wsparcia na badanie predyspozycji dla nowych Uczestników Projektu "CZas na zmiany". Prosimy o stawianie się na zajęciach w wyznaczonych godzinach.  

 

lp

Data

 

godzina

Wymiar czasu

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

2-06-2018

8.00-10.00

Paweł Jarczewski

Marlena Marchel

ul. Broniewskiego 1

Wałbrzych

 

2

10.00-12.00

Wojciech Zakrzewski

3

12.00-14.00

Kamila Antoniak

4

14.00-16.00

Karolina Zakrzewska

5

16.00-18.00

Lotar Magyar

6

18.00-20.00

Milena Potomska

 

lp

Data

 

godzina

Wymiar czasu

Doradca

Miejsce realizacji

1

 

 

3-06-2018

8.00-10.00

Paweł Jarczewski

Marlena Marchel

ul. Broniewskiego 1

Wałbrzych

 

2

10.00-12.00

Wojciech Zakrzewski

3

12.00-14.00

Kamila Antoniak

4

14.00-16.00

Karolina Zakrzewska

5

16.00-18.00

Lotar Magyar

6

18.00-20.00

Milena Potomska


22 grudnia 2017 roku biuro Fundacji we Wrocławiu nie pracuje

Wszystkich Uczestników/ podopiecznych/ klientów Fundacji Rozwoju Obywatelskiego informujemy, że w piatek 22 grudnia 2017 r. biuro FRO we Wrocławiu będzie nieczynne.   


Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zarząd oraz pracownicy Fundacji życzą wszystkim klientom oraz podoppiecznym Szczęsliwych i Spokojnych Świąt. 

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 

Życzenia bożonarodzeniowe 2017: tradycyjne, religijne, śmieszne


Egzamin końcowy dla uczestników Projektu "Nowy start"

Szanowni Uczestnicy Projektu "Nowy start" 

 

Przypominamy, iż dnia 19.12.2017 r. o godz 9.30 odbędzie się egzamin końcowy dla uczestników warsztatów komputerowych. Miejsce egzaminu - ul. Mydlana 1 pokój 11. 

 


Podpisanie umowy o realizację projektu Nowy start!

Dziś prezes Fundacji podpisał umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Aktywna integracja.  Ogólna wartość projektu: 1 165 021,92 zł, wartość dofinansowania: 1 070 021,92 zł. Przedmiotem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 60 osób, w tym 10 osób bezrobotnych i 30 osób biernych zawodowo, które korzystają z pomocy społecznej, z terenu WrOF - gmina Jelcz Laskowice, gm. m. Wrocław, gm. Długołeka, powiat olesnicki. Wszystkie osoby zostaną objęte kompleksowym wsparciem realizowanym w ramach zawartego kontraktu socjalnego, świadczone będą usługi aktywnej integracji według indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej co najmniej 3 instrumenty:
1. Aktywizacja społeczna dla 60 osób: treningi kompetencji społecznych, kompetencji życiowych, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie asystenta rodziny.
2. Aktywizacja zawodowa dla 40 osób
3. Aktywizacja edukacyjna dla 40 osób: szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, kursy zawodowe.
4. Aktywizacja zdrowotna dla 8 osób: Terapia odwykowa dla osób uzależnionych od alkoholu, terapia psychologiczna lub psychospołeczna.

Dzięki działaniom projektowym nastąpi włączenie społeczne mieszkańców WrOF, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co wpłynie pozytywnie na ich sytuację życiową a także na poprawę sytuacji społeczno – gospodarczej WrOF


Zaktualizowany harmonogram wsparcia w ramach projektu Czas na zmiany

Szanowni Państwo 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wsparcia dla Uczestników projektu 'Czas na zmiany" rozpoczynających udział w stażach zawodowych. 

 

Harmonogram wsparcia. 


Zaktualizowany harmonogram wsparcia dla Uczestników Projektu Czas na zmiany

Zaktualizowany harmonogram wsparcia

 Aktualny harmonogram wsparcia


zaktualizowany harmonogram wsparcia w ramach projektu Czas na zmiany

Szanowni Państwo

Ponizej umieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w ramach projektu Czas na zmiany. W sytuacji niemożności stawienia się na zajęciach prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu. 

 


Aktualny harmonogram wsparcia w ramach projektu "Czas na zmiany"

Szanowni Państwo

Poniżej został umieszczony aktualny harmonogram wsparcia w ramach projektu "Czas na zmiany. KOmpleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej osób w wieku 15- 24 lata". 

 

Harmongram wsparcia. 


Zapytanie ofertowe na pośrednictwo pracy
Szanowni Państwo
 
FRO serdecznie zaprasza do składania formularzy ofertowych w poniższym zakresie.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach ścieżki edukacyjnej założonej podczas realizacji projektu zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Indywidualne pośrednictwo pracy dla UP w łącznym wymiarze czasu 626 godz. 

Zakres pośrednictwa pracy: analiza opinii referencyjnej i portfolio UP, dobór ofert pracy, marketing UP u pracodawcy, skierowanie do zatrudnienia. Równolegle ze szkoleniami, by w najkrótszym czasie UP otrzymali propozycje pracy i doprowadzenie do zatrudnienia min. 50UP. Pośrednik będzie nawiązywał kontakty z pracodawcami oraz na podst. porozumienia z doradcami zawod. kierował poszczególnych os. do pracy. Zakładamy, że przedstawienie 1 oferty pracy wymaga minimum 8h pracy (nawiązanie kontaktu, spotk., zainicjowanie podpisania umowy, przedstawienie portfolio UP, nadzór nad procesem zatrudnienia i rozpoczęcia pracy przez niepełnospr. UP).
 

Miejsce i sposób składania ofert

- zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres Biura Projektu: 
Biuro Projektu „Czas na zmiany"- Fundacja Rozwoju Obywatelskiego, 
Ul. Mydlana 1, pok. 008, 51-502 Wrocław - do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe (jako integralna część oferty) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (strony ponumerowane) powinno być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:

„Oferta złożona w postępowaniu dotyczącego realizacji pośrednictwa pracy w projekcie „Czas na zmiany. Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób w wieku 15-24 lat” nr WND-POWR.01.02.02-02-0081/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nie otwierać do dnia 13 kwietnia 2017 r. godz. 12:00”

Rekrutacja do projektu To nic trudnego

Oferta projektu

„To nic trudnego”

RPMA.09.01.00-14-6107/16


1) Identyfikacja potrzeb

2) Opracowanie ścieżki Reintegracji

3) Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

4) Coaching społeczno-zawodowy 

- trening umiejętności społecznych

- warsztaty motywacyjne

- coaching indywidualny 

5) Szkolenia zawodowe:

- dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji UP

- warsztaty komputerowe 

6) Pośrednictwo pracy

7) Staże zawodowe - 10 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 3-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

8) Poradnictwo prawne 

9) Wsparcie pedagogiczne 


Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 32 kobiet i max. 28 mężczyzn) z obszaru województwa mazowieckiego zamieszkujących powiaty: miasto Radom i powiat radomski w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:
- Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
- Osoby niesamodzielne,
- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Rekrutacja:
Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

 

Kryteria formalne:

- zamieszkiwanie na terenie województwa mazowieckiego (powiat miasto Radom, radomskii)

- potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu)

 

Kryteria pierwszeństwa:

- korzystanie z programu PO PŻ +3 pkt.

- osoby (K i M) niepełnosprawne +3 pkt.

- osoby (K i M) zakwalifikowane do III profilu pomocy +3 pkt.

 Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:
Projekt realizowany w okresie: 01.02.2017 r. – 31.01.2018 r.

Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Obywatelskiego, ul. Warzywna 27, Radom
tel.798025051, e-mail: biuro@fro.wroclaw.pl 
www.fro.wroclaw.pl 


Zapytanie ofertowe na pośrednika pracy

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie pośrednictwa pracy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach ścieżki edukacyjnej założonej podczas realizacji projektu zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Indywidualne pośrednictwo pracy dla 100 UP w wymiarze 8 godz/ 1UP; łącznie 800 godz

Zakres pośrednictwa pracy obejmuje: analiza opinii referencyjnej i portfolio UP, dobór ofert pracy, marketing UP u pracodawcy, skierowanie do zatrudnienia. Równolegle ze szkoleniami, by w najkrótszym czasie UP otrzymali propozycje pracy i doprowadzenie do zatrudnienia min. 50UP. Pośrednik będzie nawiązywał kontakty z pracodawcami oraz na podst. porozumienia z doradcami zawod. kierował poszczególnych os. do pracy. Zakładamy, że przedstawienie 1 oferty pracy wymaga minimum 8h pracy (nawiązanie kontaktu, spotk., zainicjowanie podpisania umowy, przedstawienie portfolio UP, nadzór nad procesem zatrudnienia i rozpoczęcia pracy przez niepełnospr. UP).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.

Załączniki


Zapytanie ofertowe na personel projektu.

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie pośrednictwa pracy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach ścieżki edukacyjnej założonej podczas realizacji projektu zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Indywidualne pośrednictwo pracy dla 100 UP w wymiarze 8 godz/ 1UP; łącznie 800 godz

Zakres pośrednictwa pracy obejmuje: analiza opinii referencyjnej i portfolio UP, dobór ofert pracy, marketing UP u pracodawcy, skierowanie do zatrudnienia. Równolegle ze szkoleniami, by w najkrótszym czasie UP otrzymali propozycje pracy i doprowadzenie do zatrudnienia min. 50UP. Pośrednik będzie nawiązywał kontakty z pracodawcami oraz na podst. porozumienia z doradcami zawod. kierował poszczególnych os. do pracy. Zakładamy, że przedstawienie 1 oferty pracy wymaga minimum 8h pracy (nawiązanie kontaktu, spotk., zainicjowanie podpisania umowy, przedstawienie portfolio UP, nadzór nad procesem zatrudnienia i rozpoczęcia pracy przez niepełnospr. UP).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.

Załączniki


Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez Fundację w ramach Programów Unijnych